Hur kan vi hjälpa dig?

Logga in

Använda nödhjälp

Om en säkerhetsrisk eller ett hälsoproblem skulle uppstå under din resa kan du använda nödhjälpikonen för att kontakta hjälplinjen i din stad.

Så här fungerar det:

  • Tryck på den gröna sköldikonen på kartan
  • Fönstret för säkerhetsverkyg öppnas
  • Tryck på Emergency assist för att kontakta myndigheterna
  • Tryck på Ring och förklara din situation. 
Var denna artikel till hjälp?