Hur kan vi hjälpa dig?

Logga in

Hur beräknas priser?

Priset för beställningen beräknas utifrån:

  • Baspris: priset för upphämtning
  • Minut taxa: tid från start till slut på en resa
  • Kilometer taxa: sträckans avstånd
  • Dynamisk prissättning, om tillämpligt
  • Eventuell tilläggsavgift (till exempel flygplatsavgift).

Du hittar Bolt priserna på vår webbplats.

Det beräknade priset för kunden anges baserat på körsträckan och beräknad ankomsttid. Dessutom tar det förberäknade priset hänsyn till trafik och andra vägincidenter som kan påverka rutten och reselängden.

Det slutliga priset kan skilja sig från det beräknade priset om destinationen ändras mitt i resan.

Var denna artikel till hjälp?