Hur kan vi hjälpa dig?

Logga in

Mitt konto är blockerat på grund av lågt betyg

Din tillgång till Bolt plattformen kan upphävas på grund av konsekventa och återkommande tecken på potentiellt skadligt eller farligt uppträdande under körningen.

Om du tycker att detta beslut inte är rättfärdigat vänligen kontakta oss via denna artikel och förklara varför du känner så. Vi kommer att granska dina resor och ge återkoppling till dig om vårt beslut inom 30 dagar. Vänligen kolla också våra Interna Riktlinjer för Klagomålshantering.

Var denna artikel till hjälp?