Hur kan vi hjälpa dig?

Logga in

Ladda ner fakturor och rapporter

Följ de här stegen för att ladda ner dina fakturor och rapporter via leverantörsportalen:

  • Öppna leverantörsportalen (Provider Portal)
  • Klicka på Fakturor och försäljning under avsnittet Analys.
  • Välj det aktuella datumet.
  • För att ladda ner rapporten väljer du Ladda ner XLSX eller Ladda ner CSV.
  • För att ladda ner fakturan klickar du på ikonen för nedladdning i avsnittet Veckofakturor.

Fakturorna och rapporterna skickas också till din e-post varje vecka.

Var denna artikel till hjälp?