How can we help?

ลงชื่อเข้าใช้

การเรียกรถ

คุณจะเรียกรถได้โดยใช้แอพ Bolt แบบเรียลไทม์ เปิดแอพแล้วเลือกปลายทางและจุดแวะเพิ่มหากจำเป็น

ดูวิธีเรียกรถง่ายๆ เลย:

  • เปิดแอพ Bolt
  • แตะช่องค้นหาจุดหมายปลายทาง เพื่อเพิ่มปลายทางของคุณ
  • หากต้องการเพิ่มจุดแวะ ให้แตะที่ไอคอนบวก (+) ด้านขวาแถบค้นหาปลายทางที่กำหนด หากต้องการลบจุดแวะ ให้แตะ X ข้างกัน
  • แตะเรียบร้อยเพื่อดำเนินการต่อ
  • เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • วางหมุดที่จุดนัดรับตามต้องการบนแผนที่
  • คลิกปุ่มสีเขียวเพื่อยืนยันการรับงาน

คุณจะให้คะแนนคนขับได้เมื่อสิ้นสุดการเดินทาง

หมายเหตุ:

  • คุณจะเพิ่มจุดแวะใหม่ไม่ได้เมื่อเริ่มออกเดินทาง แต่จะแก้ไขปลายทางได้
  • คนขับจะแวะจอดตามลำดับที่คุณเพิ่มไว้ แจ้งคนขับหากต้องการเปลี่ยนลำดับจุดแวะ
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่