How can we help?

ลงชื่อเข้าใช้

วิธีเปลี่ยนภาษาของแอป

มีตัวเลือกในการเปลี่ยนภาษาในโปรไฟล์ของคุณ

บน iOS ระบบจะนำคุณไปยังการตั้งค่าโทรศัพท์ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาที่ต้องการได้

บน Android คุณสามารถเปลี่ยนภาษาในแอปได้โดยตรง

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่