How can we help?

ลงชื่อเข้าใช้

การยกเลิกบล็อคบัญชีผู้ใช้

หากต้องการเรียกรถ แต่แอพแสดงข้อความว่าบัญชีของคุณถูกบล็อค โปรดติดต่อทีมสนับสนุนทางอีเมล แล้วเราจะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสถานการณ์และแนะนำวิธีแก้ปัญหา

ค้นหาอีเมลท้องถิ่นทั้งหมดได้ที่ เว็บไซต์เลือกเมืองแล้วเลื่อนลงไปที่ส่วน "ติดต่อเรา" ซึ่งคุณจะเห็นรายละเอียดการติดต่อ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่