How can we help?

ลงชื่อเข้าใช้

การเปลี่ยนจุดหมายการเดินทาง

คุณและคนขับจะแก้ไขจุดหมายการเดินทางเมื่อไรก็ได้ก่อนที่คนขับจะยืนยันว่าสิ้นสุดการเดินทาง

คุณจะทำได้จากแอพด้วยวิธีนี้:

  • คลิกที่อยู่ปลายทาง
  • ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคา
  • เมื่อกดยืนยัน จะเปลี่ยนที่อยู่ได้
  • คุณจะเลือกจากที่อยู่ที่แนะนำหรือพิมพ์ด้วยตนเองก็ได้

หมายเหตุ:

  • โปรดทราบว่าหลังจากเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง ราคาสุดท้ายอาจแตกต่างจากราคาล่วงหน้าหรือราคาโดยประมาณที่แสดงเมื่อมีการขอโดยสาร
  • หากเปลี่ยนจุดหมายปลายทางสุดท้ายของทริปที่มีหลายจุดหมาย จุดแวะที่เหลืออยู่จะถูกลบออก
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่