How can we help?

ลงชื่อเข้าใช้

ใช้เวลาในการไปรับนาน

ทีมงานขออภัยด้วยหากคนขับใช้เวลานานในการไปรับ เวลาไปรับโดยประมาณนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนของคนขับ
ที่สามารถทำการรับงานได้ในขณะนั้น, สถานที่ และ สภาพการจราจร

หากต้องการส่งข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อทีมงาน เพื่อที่ทางเราจะได้นำไปปรับปรุงต่อไป

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่