How can we help?

ลงชื่อเข้าใช้

วิธีเพิ่มจุดหมายปลายทางหลายแห่ง

คุณสามารถเพิ่มจุดแวะพักได้สูงสุด 3 จุด ในการดำเนินการดังกล่าวให้คลิกเครื่องหมาย "+"
ถัดจากกำหนดปลายทาง

คนขับสามารถแก้ไขลำดับการหยุดได้เพื่อให้เส้นทางเหมาะสมยิ่งขึ้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่