How can we help?

ลงชื่อเข้าใช้

รถของคนขับที่มารับอยู่ในสภาพที่แย่

ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคุณ มีความสำคัญกับเรามาก เราต้องการให้การบริการของเรา
มีความสะดวก สบาย และมีคุณภาพเสมอ! กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา และทำการแจ้งว่ารถของคนขับมีสภาพแย่ อย่างไร

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่