How can we help?

ลงชื่อเข้าใช้

รายละเอียดเกี่ยวกับ COVID-19

ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดที่ดีที่สุด เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่ หรือ โคโรน่าไวรัส (COVID-19)
คือข้อมูลจาก องค์กรอนามัยโลก หรือ World Health Organiztion มีคำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปจากเวปไซต์
รวมถึงการปฏิบัติตัวอย่างไร และข้อมูลของการระบาดล่าสุด

นอกจากนี้เราขอแนะนำให้คุณปฏิบัติตามคำแนะนำที่ออกโดยหน่วยงานด้านสุขภาพในประเทศของคุณสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่